Privacy Verklaring TP Waterlandlaan

De op 25 mei 2018 ingaande AVG, ook wel privacywet genoemd, heeft ook gevolgen voor TP Waterlandlaan. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven er dan ook naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Apparaat gegevens
 • Gepseudonimiseerd IP-adres.
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw kaart om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een herinnering aan uw afspraak;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Er is binnen de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden, die bij het bezoeken van een website automatisch door bijvoorbeeld een webbrowser kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen door de harde schijf van een computer, laptop, tablet of smartphone van de bezoeker. Voor het gebruik van de volgende soorten Cookies is uw toestemming nodig, hiervoor maakt TP Waterlandlaan gebruik van een zogeheten cookiebanner op de website.

 • Functionele Cookies: Deze zijn noodzakelijk om de website gebruiksvriendelijker en beter te laten functioneren en kunnen bijvoorbeeld inloggegevens onthouden.
 • Analytische Cookies: Deze worden bij het eerste websitebezoek opgeslagen en bij een volgend bezoek opnieuw gebruikt. Wij maken voor analytisch doeleinden gebruik van Google Analytics/AdWords om onder andere inzicht te verkrijgen in het aantal unieke bezoekers, herhalingsbezoeken, surfgedrag en moment van verlaten.
 • Tracking Cookies van andere: Deze cookies houden bij welke websites iemand bezocht heeft om een persoonlijk profiel te maken. Dit profiel kan niet gekoppeld worden aan uw persoonlijke gegevens, die bij ons bekend zijn, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw surfgedrag.
 • Social Media Related Cookies: Deze worden door social media kanalen als Facebook, LinkedIn en Twitter gebruikt om te registreren welke pagina’s en artikelen iemand deelt. Wij plaatsen geregeld links in de blogfunctie van de website naar artikelen, welke geplaatst staan op verschillende social media kanalen en/ of websites van derden.

Blokkeren en verwijderen van cookies

De toestemming die u TP Waterlandlaan verschaft voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken. U kunt de webbrowser, als Google Chrome of Safari, van het device wat u gebruikt zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Gebruik de helpfunctie van uw browser om bijvoorbeeld te leren hoe eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) op iedere computer en/of browser apart uitvoeren.

Websites van derden

Op www.tpwaterlandlaan.nl zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Wanneer u deze websites bezoekt, is de Privacy Verklaring van deze derde partij van toepassing. Wij adviseren u de verklaringen van deze websites vóór verder gebruik te lezen.

Gegevensuitwisseling

De praktijk leert ons dat de uitwisseling van informatie per e-mail zeer gangbaar is. U nog TP Waterlandlaan kunnen, in het kader van de AVG-regelgeving, de veiligheid van dit medium garanderen.

Wijzigingen in de verklaring

TP Waterlandlaan behoudt het recht deze verklaring aan te passen en zal de meeste recente versie op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Uw Rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo hebt u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. Verzoeken kunt u aan ons kenbaar maken door e-mail te sturen aan info@tpwaterlandlaan.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0299-425676. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Onze Contactgegevens

TP Waterlandlaan
Waterlandlaan 116
1441 RW Purmerend
0299-425676
info@tpwaterlandlaan.nl