Tarieven en Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Onderaan de pagina vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Een mooie lach begint met een goede tandarts

Een stralende lach en een gezond gebit. Wie wil dat niet? Tandartspraktijk Waterlandlaan helpt u met uitstekende zorg en persoonlijk contact.

Tandartspraktijk Waterlandlaan is lid van de beroepsorganisatie KNMT

Uw zorgrekening

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Infomedics

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren. Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffenInfomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijkenAls u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Consultatie en Diagnostiek

CodeM/T*PrestatiesTarief
C001Consult ten behoeve van een intake€46,91
C002Consult voor een periodieke controle€23,45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€23,45
C010Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€111,10
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€111,10
C013 **Studiemodellen€30,86
C014Pocketregistratie€37,03
C015Parodontiumregistratie€74,07
C020Mondzorg aan huis€18,52
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€25,92

Maken en/of beoordelen foto’s

CodeM/T*PrestatiesTarief
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€17,28
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€12,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€74,07
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€74,07
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€27,16
X24Maken en beoordelen schedelfoto€33,33
X34Beoordelen schedelfoto€24,69
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€209,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€61,72

Preventieve mondzorg

CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€13,84
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€13,84
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€27,78
M32 */***Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€6,17
M40Fluoridebehandeling€15,43
M61**Mondbeschermer€27,78
M80**Behandeling van witte vlekken, eerste element€53,70
M81**Behandeling van witte vlekken, volgend element€29,63

Verdoving

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€15,43
A15Oppervlakte verdoving€8,02
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie€kostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€49,38

Verdoving door middel van een roesje

CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€30,86
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€30,86
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€38,04

Vullingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€25,92
V72Tweevlaksvulling amalgaam€41,35
V73Drievlaksvulling amalgaam€53,70
V74Meervlaksvulling amalgaam€75,30
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€38,27
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€53,70
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€66,04
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€87,65
V91Eénvlaksvulling composiet€49,38
V92Tweevlaksvulling composiet€64,81
V93Drievlaksvulling composiet€77,15
V94Meervlaksvulling composiet€98,76
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€74,07
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€27,78
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€15,43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€6,17
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€12,34
V70**Parapulpaire stift€12,34
V80**Wortelkanaalstift€21,60
V85**Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€9,26

Wortelkanaalbehandelingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€43,21
E03Consult na tandheelkundig ongeval€33,95
E60**Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€49,38
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€49,71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€111,10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€160,48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€209,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€259,24
E85Elektronische lengtebepaling€15,43
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€18,52
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€49,38
E51Verwijderen van kroon of brug€37,03
E52Moeilijke wortelkanaalopening€30,86
E53Verwijderen van wortelstift€43,21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€30,86
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€30,86
E56**Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€43,21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€30,86
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€86,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€55,55
E63**Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€46,29
E64Afsluiting van open wortelpunt€49,38
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€61,72
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€30,86
E90Inwendig bleken, eerste zitting€49,38
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€18,52
E97**Uitwendig bleken per kaak€77,15
E40Directe pulpa-overkapping€30,86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€12,34
E43**Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€24,69
E44Verwijderen spalk, per element€6,17
E45Aanbrengen rubberdam€12,34
E31Snij-/ hoektand€123,45
E32Premolaar€172,83
E33Molaar€222,20
E34**Aanbrengen retrograde vulling€24,69
E36**Het trekken van een element met re-implantatie€86,41
E37Kijkoperatie€74,07
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€61,72
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€83,33
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€61,72

Kronen en bruggen

CodeM/T*PrestatiesTarief
R08**Eénvlaks composiet inlay€74,07
R09**Tweevlaks composiet inlay€141,96
R10**Drievlaks composiet inlay€185,17
R11**Eénvlaksinlay€111,10
R12**Tweevlaksinlay€172,83
R13**Drievlaksinlay€246,89
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€30,86
R24**Kroon op natuurlijk element€271,58
R34**Kroon op implantaat€246,89
R29**Confectiekroon€55,55
R31Opbouw plastisch materiaal€61,72
R32**Gegoten opbouw, indirecte methode€61,72
R33**Gegoten opbouw, directe methode€123,45
R40**Eerste brugtussendeel€185,17
R45**Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€92,59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€154,31
R50**Metalen fixatiekap met afdruk€30,86
R55**Gipsslot met extra afdruk€30,86
R60**Plakbrug zonder preparatie€123,45
R61**Plakbrug met preparatie€185,17
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€43,21
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€24,69
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€67,90
R71**Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€67,90
R74**Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€24,69
R75**Opnieuw vastzetten plakbrug€61,72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€30,86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€30,86
R91**Wortelkap met stift€154,31
R78**Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€74,07
R79**Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€123,45
R80**Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€30,86
R85**Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€12,34
R90**Gedeeltelijk voltooid werk€Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Behandelingen kauwstelsel

CodeM/T*PrestatiesTarief
G21Functieonderzoek kauwstelsel€111,10
G22Verlengd onderzoek OPD€222,20
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€98,76
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€64,81
G62**Stabilisatieopbeetplaat€166,65
G68**Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€49,38
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€74,07
G43Consult OPD-therapie B (complex)€124,68
G44**Therapeutische injectie€67,90
G46**Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€49,38
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€123,45
G10Niet-standaard beetregistratie€92,59
G11Scharnierasbepaling€92,59
G12Centrale relatiebepaling€86,41
G13Protrale/laterale bepalingen€61,72
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€555,51
G16Therapeutische positiebepaling€30,86
G20Beetregistratie intra-oraal€61,72
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€33,33
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€30,86
G65**Indirect planmatig inslijpen€339,48
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€61,72
G69**Beetbeschermingsplaat€67,90
G33**Aanbrengen front/hoektandgeleiding€61,72
G71**Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€308,62
G72Controlebezoek MRA€30,86
G73**Reparatie MRA met afdruk€49,38
G74 **Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€130,24

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

CodeM/T*PrestatiesTarief
H11Trekken tand of kies€46,29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€34,57
H21Kosten hechtmateriaal€6,29
H26Hechten weke delen€67,90
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€61,72
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€18,52
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€61,72
H33Hemisectie van een molaar€74,07
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€74,07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€55,55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€37,03
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€74,07
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€98,76
H44Primaire antrumsluiting€67,90
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€86,41
H60Marsupialisatie€86,41
H65Primaire sluiting€166,65
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€86,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€166,65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€117,27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€197,51

Kunstgebitten

CodeM/T*PrestatiesTarief
P001**Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€92,59
P002**Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€185,17
P003**Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€253,07
P004**Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€345,65
P020**Volledig kunstgebit bovenkaak€185,17
P021**Volledig kunstgebit onderkaak€246,89
P022**Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€401,20
P023**Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€123,45
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€66,66
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€30,86
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€61,72
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€37,03
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€83,33
P045Toeslag immediaat kunstgebit€15,43
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€49,38
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€18,52
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€92,59
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€61,72
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€43,21
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€43,21
P062**Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€87,03
P063**Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€87,65
P064**Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€75,92
P065**Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€79,01
P066**Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€172,83
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€30,86
P068**Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€18,52
P069**Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
P070**Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€18,52
P071**Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
P072**Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38

Tandvleesbehandelingen

CodeM/T*PrestatiesTarief
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€179,00
T021Grondig reinigen wortel, complex€33,33
T022Grondig reinigen wortel, standaard€24,69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€67,90
T042Consult parodontale nazorg€93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€124,68
T044Complex consult parodontale nazorg€166,04
T070Flapoperatie tussen twee elementen€200,60
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€308,62
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€370,34
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€61,72
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€166,04
T076Tuber- of retromolaarplastiek€77,15
T101Tuber- of retromolaarplastiek€108,02
T102Tandvleescorrectie, per element€58,64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€154,31
T111**Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€370,34
T112**Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€123,45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€200,60
T121Kroonverlenging per element€200,60
T122Kroonverlenging per sextant€370,34
T141Tandvleestransplantaat€117,27
T142**Recessie bedekking met verplaatste lap€370,34
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting€61,72
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting€166,04
T161 ***Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€43,21
T162Behandeling tandvleesabces€83,33
T163**Toepassing lokaal medicament€66,66
T164**(Draad)Spalk€24,69
T165Uitgebreide voedingsanalyse€61,72

Implantaten

CodeM/T*PrestatiesTarief
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie€182,78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€103,44
J01Initieel onderzoek implantologie€68,48
J02**Verlengd onderzoek implantologie€105,35
J03**Proefopstelling€142,22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€47,41
J09**Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€252,84
J10**Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€158,03
J11Prepareren donorplaats€142,22
J12**Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€152,76
J06Vrijleggen foramen mentale€31,61
J15**Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€89,55
J17**Aanvullende ophoging bodem bijholte€136,96
J18**Ophoging bodem bijholte orthograad€63,21
J19Toeslag esthetische zone€68,48
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€240,73
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€99,56
J23**Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€79,01
J29**Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€37,40
J26Moeizaam verwijderen implantaat€173,83
J36Verwijderen implantaat€34,77
J27Vervangen eerste implantaat€240,73
J37Vervangen volgend implantaat€99,56
J39Uitvoeren autotransplantaat€183,84
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€183,84
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik€kostprijs
J08**Aanbrengen botvervangers in extractie wond€21,07
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€110,62
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€118,52
J32**Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€121,15
J33Kosten implantaat€338,74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€10,54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€24,76
J87**Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€273,91
J45**Plaatsen eerste drukknop€126,42
J41**Plaatsen elke volgende drukknop€36,87
J42**Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€215,97
J43**Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€68,48
J44**Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€26,34
J50**Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€542,55
J51**Onder klikgebit€352,92
J52**Boven klikgebit€352,92
J53**Omvorming klikgebit€105,35
J54**Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€136,96
J55**Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€158,03
J56**Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€184,36
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€89,55
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€115,89
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€142,22
J60Specifiek consult nazorg implantologie€57,94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€94,82
J70**Opvullen zonder staafdemontage€147,49
J71**Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€184,36
J72**Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€210,70
J73**Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€237,04
J74**Reparatie zonder staafdemontage€57,94
J75**Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€110,62
J76**Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€136,96
J77**Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€163,29
J78**Verwijderen en vervangen drukknop€26,34
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€536,23

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

CodeM/T*PrestatiesTarief
U25**Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€14,06
U35**Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€16,22
U05**Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€16,22

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

CodeM/T*PrestatiesTarief
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€14,06
Y02Onderlinge dienstverlening€Maximum

Consultatie en diagnostiek

CodeM/T*PrestatiesTarief
F121Eerste consult€23,45
F122Herhaalconsult€23,45
F123Controlebezoek€14,65
F124Second opinion€111,10
F125**Maken gebitsmodellen€17,93
F126Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€64,74

Vragen? Wij horen graag van u.

Waterlandlaan 116
1441RW Purmerend

Tel: 0299 425 676
Mobiel: 06 219 391 19 of via WhatsApp
E-mail: info@tpwaterlandlaan.nl